Styrelsen

Tillsammans ger vi drömmar kraft!

VÅR STYRELSE

LEIF RÖNNGREN

Ordförande

leif@nrfh.se

KLAS EK

Ledamot

klas.e@nrfh.se

TONY NILSSON

Ledamot

tony@nrfh.se

ANNA-CARIN ABRAHAMSSON

Ersättare

anna-carin@nrfh.se

MAGNUS DANNQVIST

Kassör

ekonomi@nrfh.se

Ledamot

per-ake@nrfh.se

PER-ÅKE PETTERSSON

ROSA LUNDMARK

Ledamot

rosa@nrfh.se

JENNIE FRIBERG

Ersättare

jennie@nrfh.se

LISA GUSTAFSSON

Ledamot

lisa@nrfh.se

SEBASTIAN PANZAR

Ledamot

sebastian@nrfh.se

PER SUNDGREN

Ledamot

per@nrfh.se

ANNIKA STRÖMSTEDT

Ersättare

annika@nrfh.se