Personal

Vi finns här för dig, vi hjälper dig så du kan

koncentrera dig på det väsentliga!

EVA ABRAHAMSSON

Café, konferens, administration

eva.abrahamsson@nrfh.se

JAN PALMGREN

Vaktmästare

jan@nrfh.se

VÅR PERSONAL

SEBASTIAN PANZAR

Timanställd och styrelseledamot

sebastian@nrfh.se