Nattvandring i Rågsved

Vandra med oss i Rågsved!

Var? När? Vem?

Var: Nya Rågsveds Folkets Hus

När: Varje fredag 20.00-22.00

Vem: Alla över 18 år är välkomna

Vill du bidra till ett tryggt och trivsamt Rågsved?


Ja, vill du bidra till ett tryggt och trivsamt Rågsved? Kom med och nattvandra för ökad trygghet och minskad risk för skadegörelse och brott i vårt område.


Varje fredag kl 20:00 med samling i Nya Rågsveds Folkets Hus där vi delar in oss i mindre grupper och bestämmer vilka turer vi kommer gå i området. Från kl. 19.30 bjuds det på kaffe och macka för alla som är med under kvällens vandring. Kl. 19.45 kan de som deltar också bidra vid Polisens sk. utsättningsmöte. Utsättningsmötet med Polisen är ett sätt att delge varandra/Polisen information om hur veckan/dagen varit i området, vad kan förväntas under helgen, kända/okända utmaningar etc. Med andra ord att bidra med en gemensam lägesbild.


Västar och mobil finns att låna. Kontaktnummer till polis och fältassistenter delas ut på plats. En dagbok kommer finnas tillgänglig för deltagarna att anteckna och summera händelser i under kvällen.


Du kan vara med en eller flera gånger. Du måste vara över 18 år.  Vi går aldrig ensamma.  Så ju fler vi är - desto bättre! 


Ingen föranmälan – alla är välkomna att delta!


För frågor eller mer info kontakta Nya Rågsveds Folkets Hus via mejl info@nrfh.se  eller besök www.nyaragsvedsfolketshus.se.


Så...


Tid: Fredagskvällar kl 20:00-22:00

Mötesplats: Nya Rågsveds Folkets Hus


Vandringarna genomförs i samverkan med Rågsveds Fastighetsägare, Einar Mattsson, Ikano, Familjebostäder,  Stockholmshem, Svenska Bostäder, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, polisen, fältassistenter och lokala föreningar.