Konsthall

EN KONSTHALL DÄR DET BÅDE GÅR UPPFÖR OCH UTFÖR


I Rågsveds Konsthall ställer både etablerade och nya konstnärer ut inom olika konstformer.

Det är bredden som gör det spännande!


Rågsveds Konsthall är en mötesplats för öppenhet, nyfikenhet och som på olika sätt ska åskådliggöra mångfald. Konsthallen är också ett fönster mot omvärlden, inte bara det fysiska rummet i Nya Rågsveds Folkets Hus utan också ett fönster mot lokalsamhället och dess oändliga utbud av upplevelser, konst och arkitektur.


I konsthallen erbjuds inte bara konst i dess vidaste bemärkelse utan också möjlighet till medskapande, ett rum för alla kreativa utan en vägg, för alla som har något att berätta men saknar publik, den som vill prova något nytt. Vi är öppna för kreativa samtal!


Inom ramen för Rågsveds Konsthall är det också möjligt med:

•Walkabout Rågsved

•Destination Lost ages – hur kom Rågsved till, sammanhang, vem var Mårten?

•Nedslag i naturen på de två natur- och kulturslingorna.

•Punks not dead! Rågsved i ljuset av 70-talet med droger och musik.

•Urban sightseeing

•Kolonisters odlingar

•Street art

•Aktuella stadsutvecklingsprojekt


Vill du ställa ut?

Vi tycker det är oerhört intressant att låta diamentralt olika konstnärer ställa ut hos oss. Hör därför av dig så pratar vi om vad du har för tankar och idéer! Ta kontakt med oss genom att klicka på Läs mer.


Nya Rågsveds Folkets Hus

Årets Konstarrangör 2017

Möjligheternas mötesplats för konferens, fest och kultur i en internationellt präglad miljö

Om oss


Nya Rågsveds Folkets Hus ägs och förvaltas av det lokala föreningslivet i Rågsved och Vantör. Om din förening blir medlem kan du vara med och påverka hur huset ska skötas och utvecklas i framtiden. Alla föreningar och organisationer kan ansöka om att bli andelsägare i Nya Rågsveds Folkets Husförening som delar våra demokratiska värderingar samt respekterar och ställer sig bakom de grundläggande principerna om allas lika värde. Se mer detaljer här >>

Hitta hit & kontakta oss


Rågsvedstorget 11

i Rågsveds centrum


Tel:  08-727 67 70

E-post: info@nrfh.se

Webb: www.nyaragsvedsfolketshus.se