Konsthall

EN KONSTHALL DÄR DET BÅDE GÅR UPPFÖR OCH UTFÖR


I Rågsveds Konsthall ställer både etablerade och nya konstnärer ut inom olika konstformer.

Det är bredden som gör det spännande!


Tidpunkter av Jonas Beckman - Motiv Rågsved

1 oktober till 14 november 2022


Vi på Nya Rågsveds Folkets Hus är oerhört stolta över att kunna ställa ut Jonas Beckmans stämningsfulla tavlor med Rågsved som motiv.Utställningen går att besöka när helst huset är öppet mellan 1 oktober till 14 november.


Tavlorna har tidigare gått att se i Norrtälje konsthall. Nedanstående text är författad av Jimmy Gustafsson, intendent Norrtälje Konsthall.


____________________________________________________


I Jonas Beckmans målningar finns en direkt känsla av betraktande. Som åskådare av vardagens Rågsved står vi inför något som för många av oss känns bekant. Kanske beror det på att många av oss har ett förhållande till en plats som påminner om eller är likt Rågsved, Arkitekturen från efterkrigstiden fram till 1970-talets början gör sig påmind på många platser och städer runt om i Sverige. Vilket gör att motiven känns väldigt bekanta. Men det finns något mer i motiven. Vad kan det vara?


De olika motiven bär på en spänning i mötet mellan den byggda miljön och vardagen. Relationen mellan människa, byggnader och platser gör sig påmind. Snarare än att vara bilder av att någonting är på väg att hända antyder många av konstverken att någonting händer hela tiden, att allt är i rörelse. I höga hus och gångtunnlar, genom passagen i Rågsved Centrum eller bakom gardiner och persienner. Alldeles oavsett om vi förmår att se vad det är som sker eller inte. Även vid de av allt att döma stilla platserna är allt i konstant rörelse. I trevåningshuset visar några visar sin närvaro genom att lampan är tänd och i en av lägenheterna i niovåningshuset kanske vi skymtar en påslagen TV eller en människogestalt.


Över alla Jonas Beckmans målningar vilar en suggestiv, närmast filmisk stämning. Som om något snart ska hända. Här, i det som är så välbekant, på den anspråkslösa gångbanan mellan husen i bostadsområdet, ska något hända, eller så har någonting redan hänt. Men undran består; vad kan det vara? Som betraktare kan vi endast lämna resten av berättandet till oss själva.


Att titta in i Jonas Beckmans bildvärld är att göra sig till en betraktare av livet som utspelar sig utanför sitt eget. Det verkliga livet finns också där jag inte är. Den pågår och har fortgått länge. Vissa av motiven fungerar som samtidsdokumentation medan andra viskar om en tid som flytt oss förbi. Tidsaspekten är kanske sekundär i målningarna när vardagen pågår. En offentlig plats, ett bostadsområde är föränderligt över tid men minnena, historierna och känslan sitter kvar.


____________________________________________________


Rågsveds Konsthall är en mötesplats för öppenhet, nyfikenhet och som på olika sätt ska åskådliggöra mångfald. Konsthallen är också ett fönster mot omvärlden, inte bara det fysiska rummet i Nya Rågsveds Folkets Hus utan också ett fönster mot lokalsamhället och dess oändliga utbud av upplevelser, konst och arkitektur.


I konsthallen erbjuds inte bara konst i dess vidaste bemärkelse utan också möjlighet till medskapande, ett rum för alla kreativa utan en vägg, för alla som har något att berätta men saknar publik, den som vill prova något nytt. Vi är öppna för kreativa samtal!Vill du ställa ut?

Vi tycker det är oerhört intressant att låta diamentralt olika konstnärer ställa ut hos oss. Hör därför av dig så pratar vi om vad du har för tankar och idéer! Ta kontakt med oss genom att klicka på Läs mer.


Nya Rågsveds Folkets Hus

Årets Konstarrangör 2017